Anasayfaya Dön
MAHKEMEDEN PARKOMAT KARARI 26/03/2016

MAHKEMEDEN PARKOMAT KARARI

“HUKUKA AYKIRILIK BULUNMUYOR”

Avukat Kemal Vehbi Gül tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi aleyhinde açılan parkomatlarla ilgili dava Samsun 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları içerisindeki yolüstü otopark alanları ile ilgili olarak 14.04.2015 tarih ve 166 sayılı karar ile Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan “UKOME kararıyla belirlenen yollarda (cadde ve bulvarlarda) yolüstü otopark uygulaması, ayrıca imar planı değişikliğine gerek olmaksızın yapılabilir” plan notu eklenmesine ilişkin karara itiraz ederek dava açan Avukat Kemal Vehbi Gül’ün itirazı mahkemece reddedildi. Daha önce yine Kemal Vehbi Gül tarafından açılan davada 1. İdare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş ancak Büyükşehir Belediyesi mahkeme kararında belirtilen eksikliği gidererek aldığı kararla itiraz nedenini ortadan kaldırmıştı. Alınan bu kararı da mahkemeye taşıyan Gül’ün bu girişimi de böylece 2. İdare mahkemesince reddedilmiş oldu.

“ PARK ÜCRETİ İŞLETME İZNİ VERİLEN KİŞİLERCE ALINABİLİR”
Parkomat uygulaması ile ilgili para tahsilatı yapan kişilerin yetkilerinin bulunmadığı yönündeki itirazlara da açıklık getiren karar gerekçesinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun birinci fıkrasının f bendinde Büyükşehir Belediyelerinin meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermesinin belediyenin yetki ve sorumlulukları arasında olduğu kaydedilerek, “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 79. Maddesinde, karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücretinin, yetki ve sorumluluk alanına göre, park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından izni verilen gerçek ve tüzel kişilerce alınabileceği, erişme kontrollü karayolları (otoyol-expres yol) hariç olmak üzere büyükşehirlerde yetkili idarelerin, büyükşehir belediyeleri olduğu kurala bağlanmıştır. “denildi.

“ BÜYÜKŞEHİR BELEDiYESİ KARARI HUKUKA UYGUNDUR”
Daha önce 1. İdare Mahkemesi tarafından alınan ve yönetmeliğin tamamen iptal edilmesi yönündeki kararın, 23/01/2015 tarih ve E:2013/1112, K:2015/42 sayılı Danıştay 8. Dairesi’nin E:2015/3515, K:2015/9956 sayılı kararı ile bozulduğunun belirtildiği kararda şu görüşlere yer verildi;

“Bu durumda, yukarıda açıklandığı üzere karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek hak ve yetkilerine sahip olan davalı idarenin sahip olduğu bu yetki kapsamında aldığı, 1/5000 öşçekli nazım imar planına “UKOME kararıyla belirlenen yollarda, (cadde ve bulvarlarda) yolüstü otopark uygulaması, ayrıca imar planı değişikliğine gerek olmaksızın yapılabilir” plan notu eklenmesine ilişkin Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/04/2015 tarihli ve 166 sayılı kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”

Bu haber 2184 kez okundu.
Yerel Yönetim Kategorisindeki Son Haberler
  1. 1. OLASI SU BASKINLARI ENGELLENİYOR (977 kez okundu.) - 28/10/2015
  2. 2. Kavak Belediyesi Aşure Dağıttı (1014 kez okundu.) - 29/10/2015
  3. 3. SADECE % 20’Sİ GERÇEK ÇIKIYOR (976 kez okundu.) - 21/11/2015
  4. 4. SAMSUN BETON YOLLARLA TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR (925 kez okundu.) - 24/11/2015
  5. 5. KUŞ CENNETİNE ESTETİK DOKUNUŞ (1237 kez okundu.) - 27/11/2015
  6. 6. RAYLI SİSTEMDE VİYADÜKLER YÜKSELİYOR (1227 kez okundu.) - 28/11/2015
  7. 7. CERNEK GÖLÜ’NE MODERN BALIKÇI BARINAĞI (1238 kez okundu.) - 10/12/2015
  8. 8. MAHKEMEDEN PARKOMAT KARARI (2185 kez okundu.) - 26/03/2016
  9. 9. YEŞİLIRMAK ÜZERİNE DEV KÖPRÜ (1940 kez okundu.) - 11/09/2016
  10. 10. Başkan Togar’ın Kurban Bayramı kutlama mesajı (1752 kez okundu.) - 11/09/2016
Facebook Yorumları