HÜKÜMET SAMSUN İÇİN NE HAZIRLADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşler Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un himayesindi başlatılan ve birçok şehirde gerçekleşen “Marka Şehirler İçin Kent Ekonomileri Forumu Samsun”un sonuç bildirgesi açıklandı.
AK Parti Samsun Ekonomik İşler Başkanlığı'nın Canik Kültür Merkezi'nde düzenlediği, ekonomiye yön veren oda, dernek, sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin ve iş adamlarının katıldığı “Marka Şehirler İçin Kent Ekonomileri Forumu”nda 18 projenin içinden en fazla oyu alan 5 proje Samsun'un vizyoner projesi oldu.
 


Kent ekonomileri her geçen gün kalkınmanın sürükleyici motoru olmanın ötesinde farklılaşan, yüksek katma değer üreten, nitelikli insan gücünü çeken böylelikle sadece yöresini değil ülkesini de geliştiren dinamik yapılar halini almaktadır diyerek sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaşan “Kent Ekonomileri Forumu” Samsun moderatörü Doç. Dr. Erkan Erdemir, "Doğal olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de merkezi ve yerel yönetimler, kentin dinamiklerini refahı yaygınlaştırmak için harekete geçirmek arzusundadırlar.
 

Türkiye ekonomisinin makroekonomide elde ettiği kazanımlarını kent ekonomilerindeki başarılarla bütünleştirmesinin 2023 vizyonuna ulaşılmasında hayati bir rolü söz konusudur. Kent dinamiklerini harekete geçirmek amacıyla AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı sivil inisiyatif niteliğinde kentin paydaşları ile kanaat önderlerinin değerli fikirlerinin sürekli değerlendirildiği ve kent ekonomisi üzerine odaklaşan Kent Ekonomileri Forumunu (KEF) Türkiye’nin tüm illerinde hayata geçirmiştir. Binlerce yıllık tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olan Samsun halen bölgesinin sosyoekonomik olarak en büyük kentidir. Samsun ili özellikle tarım alanındaki verimli ovaları ile öne çıkmaktadır. Buna bağlı olarak sanayi yatırımları da tarıma yönelik sanayi yatırımları biçiminde şekillenmektedir. Samsun ili sanayi işletmelerinin yüzde 23’ü gıda ürünlerinin imalatına yoğunlaşmıştır. Şehirdeki işletmelerin yüzde 54’ü mikro, yüzde 38’i ise küçük ölçekli işletmelerden oluşmaktadır.
 


İstanbul Sanayi Odası’nın yapmış olduğu Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu anketi çalışmalarına göre 2011 yılında ilk 500 sanayici arasına ankete katılan 5 adet, ikinci 500 sanayici arasına da 7 adet Samsun firması girmiştir. Kent Ekonomileri Forumu Samsun Toplantısı Samsun’da ekonomik alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, şehrin ekonomisini temsil eden önde gelen iş adamları ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Forumda (sözcü ve raportörler dahil) 64 katılımcı, sekiz ayrı masada eş zamanlı olarak daha önce kendilerine gönderilen forum sorularını yaklaşık iki buçuk saat boyunca ele alıp tartışmışlardır. Tartışma esnasında katılımcıların forum sorularına verdikleri cevaplar masalarda görev yapan raportörler tarafından kayıt altına alınmıştır” dedi.
 


Forumda tartışmaya açılan konular üzerinde yapılan yoğun tartışmalar sonucunda ortaya çıkan vizyoner proje önerileri, masa sözcüleri ve raportörleriyle birlikte moderatör tarafından bir araya getirilmiş ve benzer olanlar birleştirilerek 19 vizyoner proje belirlendi. Projeler moderatör tarafından yansıda sunularak katılımcılara tanıtıldı. Tanıtım sonrasında bu vizyoner projelerden 5 adet proje yapılan oylama sonucunda Samsun’un vizyoner projeleri olarak belirlendi. Bundan sonraki süreçte, gerek kentte yapılan gözlemler ve görüşmeler gerek forumdan elde edilen bilgiler ve gerekse de diğer verilerden yararlanarak, Samsun’un sosyoekonomik strateji belgesinin yazılacağı ve katılımcıların dikkatine sunulduktan sonra rapora nihai şeklin verileceği karara bağlandı. Samsun Kent Ekonomileri Forumu’nu gerçekleştirmek için moderatör Doç. Dr. Erkan Erdemir’in başkanlığında; AK Parti İl Başkanı Fuat Köktaş, İl Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Yılmaz Açan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan Özdemir, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, MÜSİAD Başkanı Erkan Malkoç ve SAMSİAD Başkanı Bahri Uğurlu’dan oluşan “Danışma Gurubu”nun haftalar süren yoğun hazırlık çalışması, forumun başarılı ve hatasız bir şekilde gerçekleşmesinde büyük rol oynadı.
 


Danışma grubu, Samsun’da yaşayan tüm kesimlerin fikir ve önerilerini alabilmek için titiz bir çalışmayla 48 isim belirlemiş ve il başkanlığı belirlenen isimleri foruma katılmaları için resmi olarak davet etti. Programa şu isimler katıldı: Fuat Köktaş, Hikmet Yeşilyurt, Ahmet Demir, Güner Armutlu, Emine Karaçuha Yılmaz, Ercan Albayrak, Muharrem Göksel, İhsan Kaptanoğlu, Aslı Moral, Yılmaz Açan, Koray Uludoğan, Murat Keskin, Didem Çebi, Cem Güngörsün, Orhan Sever, Burhan Erçal, Necmi Şener, Ülkü Bülbül, Sinan Çakır, Hayrul Kayar, Fahrettin Ulusoy, Adnan Ölmez, Kadir Güven, Mehmet Bozoğlu, Ahmet Ali Yazıcı, Salih Zeki Murzioğlu, Ayhan Çakır, Yiğit Töre, Oğuzhan Serinkaya, Hüseyin Kurt, Kerem Tüfekçi, Necmi Alıç, Okan Gümüş, Erkan Malkoç, Yetkin Bulut, Ahmet Bahadır, Ömer Oral, İdris Deniz, Abdulaziz Akbay, İbrahim Özen, İrfan Malkoç, Bahri Uğurlu, Cengiz Uzdil, Ali Galip Baş, Celil Kurada, Günhan Ulusoy, Selim Yılmaz, Selin Kobul, Adem Gül, Serdar Bayramkaya, Mehmet Mutlu, Yrd. Doç. Dr. Fevzi Serkan Özdemir, Prof. Dr. Yıldız Pekşen, Halil Aygün, Doç. Dr. Ahmet Mutlu, Doç. Dr. Selim Eren, Yrd. Doç. Dr. İdris Yarıcı, Yrd. Doç. Dr. Salih Kesgin, Ali İşleyen, Arş. Gör. Alp Eren Kayasandık, İrfan Şenocak, Adnan Öz, Ramazan Sayal, Şaban Güngör, Furkan Okudan, Mehmet İnel, Mustafa Gülgönül ve Turgay Ak. Samsun’un vizyoner projeleri şöyle:
 
 
 

 


SAMSUN BÜYÜK SERBEST BÖLGESİ PROJESİ
 
 
 
“Samsun yaklaşık elli yıldır merkezi planlamalarda İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya ile birlikte serbest bölge olarak tespit edilmiş illerden birisidir. Ancak bugüne kadar diğer illerde gerçekleşen planlamalar Samsun için gerçekleşmemiştir. Samsun gerek coğrafi konumu gerekse geçmişi çok eski dönemlere uzanan ticaret geleneğiyle serbest bölge olmak için gerekli özellikleri taşımaktadır. Halen var olan serbest bölge ihtiyacı karşılamamaktadır. Serbest bölgenin Ürdün/Akabe modeliyle örgütlenmesi Samsun’u ulusal ve uluslararası ticaretin merkezlerinden biri haline getirecektir.”
 

CAZİBE MERKEZİ SAMSUN PROJESİ
 
 
 
“Samsun ili gerek doğal güzellikleri gerekse tarihi mekanlarıyla önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Ancak bu potansiyelin vizyoner bir projeye dönüştürülebilmesi için 19 Mayıs 2019’da Karadeniz Oyunları’nın Samsun’da yapılması da hedeflenerek Samsun’un özellikle Karadeniz havzası için turistik açıdan uluslararası bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesi şehre önemli bir katkı sağlayacaktır.”
 

LOJİSTİK ÜSSÜ SAMSUN PROJESİ
 
 
 
“Samsun; Türkiye’de kara, deniz ve havayolu taşımacılığının kavşağı durumunda bir kenttir. Bu çerçevede özellikle ticari taşımacılık açısından Samsun’un pek çok farklı ulaşım yollarının kesiştiği ulusal ve uluslararası bir lojistik merkezi olması önerilmektedir. Bu çerçevede özellikle Batum-Samsun-Ankara hızlı tren hattının da eklenmesiyle lojistik merkez yatırımcılarla da ilişkilerini geliştirebilecektir.”
 

SAĞLIK İHTİSAS OSB PROJESİ
 
 
 
“Samsun özellikle medikal tıbbi gereçlerin üretilmesine odaklanmış bir OSB olabilme potansiyeline sahiptir. Gerek lojistik açıdan uygun konumu, gerekse mevcut tıbbi yatırımlar ve MEDİKÜM gibi medikal kümelenmelerin varlığı daha da kapsamlı bir yatırım alanının OSB boyutunda gerçekleştirilmesini mümkün kılabilecektir.”
 

TARIM İHTİSAS OSB PROJESİ

 
 
“Tarım sektörü Samsun’un en önemli stratejik üstünlüğü konumundadır. Çarşamba ve Bafra ovalarındaki geniş tarımsal alanlarında pek çok tarımsal ürün üretilerek ihraç edilmektedir. Ancak bu alandaki zengin potansiyel pek çok küçük işletmeler şeklinde örgütlenmiş tarım işletmeleri nedeniyle yeterli birikime ulaşamamaktadır. Tarım ürünlerine odaklanmış bir OSB ile pek çok tarım ürününün depolanması, işlenmesi ve böylece katma değeri daha yüksek ürünler haline getirilmesi mümkün olabilecektir."
 
 

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Copyright, Her hakkı saklıdır. samsunrehberim.com | 2023

Iyzico

Samsun Beyaz Eşya Servisi - Atakum Beyaz Eşya Servisi